24.05.2016
GOK

Galerie zdjęć
Facebooku
Jesteś 4,952,584 osobą
na tej stronie
Gości online: 1
NowościXVIII Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego w Zbyszycach
Zwiedzanie Zbyszyc znalazło się w programie XVIII Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego "Wszystko płynie". To jedno z największych cyklicznych wydarzeń, promujących bogactwo kulturowe Małopolski. Organizatorzy zapraszają do Zbyszyc 29 maja (w niedzielę) od godziny 10:00 do 18:00.

Program imprezy jest następujący:
Założenie dworskie w Zbyszycach
kościół: Zbyszyce 29, Gródek nad Dunajcem
10.00–18.00 Zwiedzanie indywidualne kościoła i dworu
10.00–18.00 Zwiedzanie indywidualne zabytkowego ogrodu
10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 [ 45 min] Zwiedzanie z przewodnikiem
10.00–18.00 Zbyszyce – zatopiona wieś – wystawa planszowa
11.00–16.00 Kiermasz przysmaków i rękodzieła regionalnego
13.00 [ 45 min] Zbyszyce na szlaku węgierskim w dawnych wiekach. Woda, gościńce, ludzie – wykład historyka sztuki dr. Zoltána Gyalókayeg
NowościCeramiczne korale dostaną .....

Podczas zajęć z ceramiki uczniowie Szkoły Podstawowej w Roztoce Brzezinach wykonali po raz pierwszy ceramiczne korale. Trudny technologicznie wyrób będzie prezentem dla..... ( niespodzianka ).

Ceramiczne korale powstają także podczas zajęć w WDK Bartkowa - ich wytwarzanie jest możliwe dzięki zakupom dokonanym przez GOK - umożliwiającym wypał korali w piecu ceramicznym.
Galeria zdjęć z zajęć w Roztoce
NowościRożnowski Big Band w finale Echa Trombity
Miło nam poinformować że podczas XIX Wiśnickiej Parady Orkiestr Dętych - Big Band z Rożnowa zakwalifikował się do finału konkursu Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY. Swoim zasięgiem wydarzenie obejmuje całe województwo małopolskie a jego głównym założeniem jest prezentacja dorobku amatorskich orkiestr dętych działających na terenie województwa. Finał Festiwalu odbędzie się w dniach 24-26 czerwca 2016 w którym po raz kolejny wystąpi Big Band „Roźnów”. Muzycy z Rożnowa zakwalifikowali się do udziału w finale po eliminacjach w Nowym Wiśniczu , które odbyły się 15 maja.
Gratulacje.
NowościAktualizacja LSR na lata 2014-2020 konsultacje społeczne
W związku z koniecznością aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR) wynikającej z uwarunkowań jej wdrażania, Zarząd Stowarzyszenia ''Na Śliwkowym Szlaku'' zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do LSR (wskaźniki realizacji LSR), procedur oceny i wyboru operacji oraz kryteriów wyboru operacji. Zmiany do wyżej wymienionych dokumentów prosimy zgłaszać do biura Stowarzyszeniu na formularzu zmian LSR, telefonicznie: 14 68 44 549, 661 242 363 lub mailowo: biuro@nasliwkowymszlaku.pl do 23 maja 2016 r. do godz. 16.00.
1. Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020 (LSR)
2. Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania ''Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność'' objętego PROW 2014-2020
3. Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania ''Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność'' objętego PROW 2014-2020
4. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania ?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność? objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD
5. Kryteria wyboru operacji oraz kryteria wyboru grantobiorców Stowarzyszenia ''Na Śliwkowym Szlaku''
6. Formularz zmian LSR
Nowości Wójt Gródka z absolutorium.
Dwunastu radnych było za, jeden wstrzymał się od głosu. Rada Gminy Gródek nad Dunajcem udzieliła wójtowi Józefowi Tobiaszowi absolutorium z wykonania budżetu gminy za rok 2015. Samorząd jest na małym plusie, ale nadwyżka pójdzie na spłatę zaciągniętych w przednich latach pożyczek.
Ocena założeń budżetowych na rok 2015 została poprzedzona szczegółową analizą i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Uzyskane noty były pozytywne.

- Dziękuję radzie gminy za udzielone absolutorium oraz za współpracę. Starałem się jak najlepiej gospodarować środkami, jakimi dysponuje nasza gmina. Łatwo nie było, bo przecież nie jesteśmy bogatym samorządem. Tym bardziej się cieszę, że mogłem to jakoś pogodzić i uzyskać państwa poparcie - mówił wójt Józef Tobiasz dziękując radnym za korzystną ocenę zarządzanie gminnymi finansami
Nowości "Małe Rożnowioki" na Międzykulturowym Festiwalu Folklorystycznym
Zespół Regionalny "Małe Rożnowioki" na VIII Międzykulturowym Festiwalu Folklorystycznym "Zagłębie i Sąsiedzi" w Dąbrowie Górniczej.
W dniu 22 kwietnia 2016 roku Zespół Regionalny "Małe Rożnowioki" zatańczył na scenie w Dąbrowie Górniczej.
Dzieci zostały bardzo ciepło przyjęte przez organizatorów VIII Międzykulturowego Festiwalu Folklorystycznego. Zwiedziły przepiękny Pałac Kultury Zagłębia. Podziwiały obrazy i rzeźby współczesnych artystów w tamtejszej galerii oraz wzięły udział w warsztatach z rękodzieła artystycznego.
Po występie konkursowym muzyka lachowska rozbrzmiała w holu Pałacu, a dzieci nadal wesoło tańczyły i śpiewały.
Na Festiwalu zespół otrzymał dyplom z wyróżnieniem za muzykę i taniec.
Zespołowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
NowościPrzed nami 3 maja - zapraszamy.


Galeria - Msza Św. za Ojczyznę
Galeria - koncert w Szkole Muzycznej
NowościSztafetowe biegi przełajowe.
Mamy kolejne Mistrzostwo Powiatu. Tytuł mistrza w sztafetowych biegach przełajowych wywalczyły dziewczynki z SP Jelna. Bardzo blisko podium na miejscu czwartym znaleźli się chłopcy z Gimnazjum w Gródku n/D.
Gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszym etapie!!!
Sprawozdanie oraz zdjęcia na stronie MOS. IMS Gimnazjada
Klasyfikacja gminna:
IMS dziewczęta: 1) SP Jelna; 2) SP Podole-Górowa; 3) SP Przydonica; 4) SP Gródek n/D
IMS chłopcy: 1) SP Przydonica; 2) SP Podole-Górowa
Gimnazjum dziewczęta: 1) Przydonica; 2) Podole-Górowa
Gimnazjum chłopcy: 1) Gródek n/D; 2) Przydonica
NowościKonkurs recytatorski.
XVIII REJONOWY KONKURS RECYTATORSKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
ZWIĄZKU GMIN JEZIORA ROŻNOWSKIEGO

Konkurs recytatorski zorganizowany został dla uczniów szkół podstawowych z terenu Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego tj. gmin: Gródek n/D., Chełmiec, Łososina Dolna, Czchów. Każda ze szkół mogła zgłosić maksymalnie 2 uczestników w każdej kategorii.
Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa w Lipiu, współorganizatorami: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Gródku n/D. Konkurs został objęty patronatem honorowym Starosty Nowosądeckiego, P. Marka Pławiaka.
Komisji przewodniczyła Pani Lidia Kowalczyk z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu, a członkami byli: Pani Małgorzata Smaga jako przedstawiciel organizatora oraz Pan Andrzej Krupczyński - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gródku nad Dunajcem.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za udział w konkursie oraz upominki a zwycięzcy oraz uczniowie wyróżnieni otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu oraz Szkołę Podstawową w Lipiu.
Dla wszystkich uczestników, opiekunów oraz gości, przedstawiciele Rady Rodziców zorganizowali poczęstunek ufundowany przez współorganizatora – GOK w Gródku n/D.
Konkurs został zorganizowany przez komitet organizacyjny w składzie:
Małgorzata Smaga i Zygmunt Opiło.
Pełne sprawozdanie z konkursu
Nowości965 Dambrovca venit ad Meskonem; 966 Misco cum Polonis baptizatur
965 Dambrovca venit ad Meskonem; 966 Misco cum Polonis baptizatur - w roku 965 Dąbrówka przybyła do Mieszka, a w 966 roku Mieszko ochrzcił się z Polakami.
Chronologia i datacja wydarzeń związanych z chrztem Polski jest sporna. Chociaż w oficjalnej historiografii kościelnej i państwowej przyjmuje się rok 966 za datę chrztu Mieszka, to jednak uczeni podkreślają, że nie jest to data pewna.
Nie zachowało się żadne źródło z X wieku, a w Polsce także z XI wieku, które przekazałoby o chrzcie Polski nawet krótką wzmiankę. Najstarsza informacja pochodzi z Kroniki Thietmara z Merseburga i została zapisana w Niemczech w XI wieku, około 50 lat po chrzcie Mieszka. W początkach XII wieku, a więc około 150 lat po chrzcie, jako druga została zapisana opowieść w Kronice Galla Anonima. Ani Thietmar, ani Gall nie wymienili daty chrztu, natomiast chronologię wydarzeń z nim związanych podali w odmiennej kolejności.

Bieżący rok jest więc 1050 rocznicą wejścia Mieszka i jego Polski na drogę chrześcijaństwa. W 1966 roku parafia Tropie była uczestnikiem obchodów 1000 lecia - tutaj odbyły się uroczystości z udziałem ks. Kardynała Karola Wojtyły. Miejsce tamtych wydarzeń wybrano nie przypadkowo - to w Tropiu nad Dunajcem działał Św. Andrzej Świerad - pustelnik wprowadzający chrześcijańsko w Małopolsce na przełomie X i XI wieku. W sąsiednim Rożnowie tamtejszy kościół nosi wezwanie Św. Wojciech, który wg. tradycji miał tędy wędrować - by chrystianizować ziemie Polan i Pomorza.
Odwiedzając Tropie warto pamiętać, że początki polskiego chrześcijaństwa to również ta miejscowość - do XVII wieku nosząca nazwę "Święty Świerad" , gdzie późniejszy Święty Jan Paweł II powiedział w 1966 roku: Tu trzeba przypielgrzymować i na tym miejscu uklęknąć.. Możemy być dumni z naszych tropskich korzeni.
NowościHistoria projektów dot. "Małpiej Wyspy"
Co kilka lat odżywają projekty dotyczące zagospodarowania wyspy Grodzisko - popularnie zwanej "Małpią Wyspą". Obecnie kolejny projekt przedstawiło CSWJR. W ubiegły czwartek na wyspie gościła delegacja mająca ocenić stan obecny środowiska na "Małpiej". Zobaczymy jaką opinię przedstawią i jaki będzie los projektu udostępnienia wyspy.
Przypomnijmy - wyspa Grodzisko obecnie jest zamknięta dla zwiedzających. Funkcjonuje jako teren chroniony. Nie można dopływać go jej brzegów, wchodzić na jej teren.

W 2004 roku z propozycją "Gródkolandu" wystąpił Stanisław Szarek - jego projekt nie spotkał się jednak z akceptacją wojewódzkiego urzędu ochrony środowiska. Wg. opinii tego urzędu możliwe było bardzo ograniczone wykorzystanie zasobów wyspy. Dwa lata później - w 2006 roku - dyrektor GOK - Andrzej Krupczyński przedstawił kolejny program dotyczący wyspy, dostosowany do wskazań opinii. Projekt przewidywał utworzenie szlaku wodnego po jeziorze, umożliwiającego zwiedzanie "Małpiej" ale i ruin zamku Zawiszy czy elektrowni wodnej w Rożnowie.
Obecnie, w 2016 roku kolejny projekt przedstawiło Centrum Sportów Wodnych Jeziora Rożnowskiego.
Wycinki prasowe i inne materiały dotyczące zagospodarowania wyspy w kolejności chronologicznej.
Kamera on-line
Kamera on-line
Gmina Gródek nad Dunajcem

Kamianna Wyciągi

OSP Gródek nad Dunacjem

Drukarnia - Nova Sandec

ZPORR

Wrota Małopolski

Parafia Tropie

Na Śliwkowym Szlaku

Bzany

Konstantynów Łódzki

Mielno

MOK - Konstantynów

Sądeckie miody

W kraj

Oficjalna strona Janiny Molek www.piekny-jas.pl

Sądeczanin

Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoła Muzyczna w Rożnowie

Alarm Gródek

Hervartov

Radio RDN

Lendak

Solonka

Mimy w ruchu

Ciastkarnia Eklerek

Na Jamnej

Przystań Koszarka

Statystyki reklamowe
Prawa do materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone. GOK®             Copyright © 2008