03.06.2020
Nawigacja
GOK

Galerie zdjęć
Facebooku
Licznik Odwiedzin

6,613,290 unikalne wizyty

Aktualnie online

Gości online: 1

Dzień Dziecka
"Kupuj świadomie" PRODUKT POLSKI

„ Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”, to kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Krajowego Ośrodka wsparcia Rolnictwa. Celem Kampanii jest zwiększenie wiedzy Polaków na temat świadomych decyzji zakupowych, szczególnie w tak trudnym okresie jakim obecnie jest pandemia wirusa SARS-CoV-2.
Wybieranie polskich produktów żywnościowych to wsparcie dla polskich rolników i przedsiębiorców.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się ze szczegółami kampanii.
https://www.polskasmakuje.pl/
Wójt Gminy z abslolutorium za 2019 rok.
Trwa posiedzenie XXV Sesji Rady Gminy Gródek nad Dunajcem w Zespole Szkół w Gródku nad Dunajcem. Po rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Gródek nad Dunajcem za 2019 rok , główym tematem jest przyjęcie sprawozdania finansowego za 2019 roku oraz udzielenie wotum zaufania i absolutorium Wójtowi. Po wysłuchaniu wszystkich sprawozdań Rada Gminy udzieliła Wójtowi Gminy - Józefowi Tobiaszowi absolutorium. Przewodniczący Rady Gminy złożył Wójtowi gratulacje w imieniu Rady Gminy, później Wójt podziękował wszystkim za trud włożony w osiągnięcie wyniku pracy urzędu gminy - jakim jest absolutorium.
30 lecie samorządu
Rok 2020 to szczególny czas dla polskiej samorządności. To właśnie w tym roku będziemy świętować 30-lecie uchwalenia z inicjatywy Senatu RP ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, a także 30. Rocznicę pierwszych wyborów samorządowych (do rad gmin), które odbyły się 27 maja 1990 roku. To niezwykle ważne daty, gdyż na ich kanwie osiem lat później usamorządowiono powiaty.
Tegoroczna okrągła rocznica to doskonała okazja do tego, by wspólnie świętować polską samorządność, a także dowiedzieć się więcej na jej temat.
W wyniku przeprowadzonej reformy samorządowej w 1990 roku powstały gminy, powiaty i województwa. Na czele Gminy w miejsce Naczelnika - jako organ wykonawczy wprowadzono Wójta.

Wójtowie Gminy Gródek nad Dunajcem od 1990 roku :
1. Konicki Czesław 1990-2000
2. Lenart Krzysztof 2000 -2002
3. Wolak Stefan 2002-2010
4. Tobiasz Józef 2010-nadal

Przewodniczący Rady Gminy Gródek nad Dunajcem od 1990 roku.
1. Paruch Zygmunt 1990-1998
2. Grzegorzek Teresa 1998-2000
3. Drozd Sylwester 2000-2002
4. Konicki Stanisław 2002-2006
5. Matusik Wiesław 2006-2010
6. Małek Mirosław 2010-2014
7. Klimek Józef 2014 - nadal

W naszej Gminie na pamiątkę 30 rocznicy powstania samorządów w Polsce wójt Gminy Gródek nad Dunajcem Józef Tobiasz, przewodniczący Rady Gminy Józef Klimek oraz Nadleśniczy Paweł Szczygieł zasadzili 3 sadzonki Lip św. Kingi – patronki samorządów przekazane przez Nadleśnictwo Stary Sącz.
Galeria zdjęć
Jutro Dzień Matki
Początki święta sięgają czasów starożytnych Greków i Rzymian. Kultem otaczano wtedy matki-boginie, symbole płodności i urodzaju. W późniejszych czasach cesarstwo rzymskie przyjęło chrześcijaństwo i tym samym zabroniono wyznawania innych bogów. Zwyczaj ten powrócił w siedemnastowiecznej Anglii pod nazwą niedziela u matki. Początkowo co roku w czwartą niedzielę postu odprawiano modły w najbliższej katedrze. W zwykłe niedziele odbywały się one w pobliskich kościołach. Dzień, w którym obchodzono to święto, był wolny od pracy. Do tradycji należało składanie matce podarunków, głównie kwiatów i słodyczy, w zamian za otrzymane błogosławieństwo. Zwyczaj przetrwał do XIX wieku. Ponownie zaczęto go obchodzić po zakończeniu II wojny światowej.
Inaczej historia tego święta przedstawia się w Stanach Zjednoczonych. W 1858 roku amerykańska nauczycielka Ann Maria Reeves Jarvis ogłosiła Dni Matczynej Pracy, zaś od 1872 roku Dzień Matek dla Pokoju promowała Julia Ward Howe. Annie Marie Jarvis, córce Ann Jarvis, w 1905 roku udało się ustanowić Dzień Matki. Z czasem zwyczaj ten rozpowszechnił się na niemal wszystkie stany, zaś w 1914 roku Kongres Stanów Zjednoczonych uznał przypadający na drugą niedzielę maja Dzień Matki za święto narodowe.
Dzień Matki w Polsce
W Polsce przedwojennej obchodzono Dzień Matki (wydaje się, że nie było ustalonej corocznej daty, np. niedziela 13 maja 1934 roku, niedziela 7 maja 1939 roku), przy czym ich organizacją zajmował się PCK
Dzień Matki (Muttertag) był obchodzony jako ważne święto w Generalnym Gubernatorstwie podczas okupacji niemieckiej (dzień ten był świętem w całej III Rzeszy)
Obecnie w Polsce święto to przypada na 26 maja. W tym dniu matki są zwykle obdarowywane laurkami, kwiatami oraz różnego rodzaju prezentami przez własne dzieci, rzadziej inne osoby. Święto to ma na celu okazanie matkom szacunku, miłości i podziękowania za trud włożony w wychowanie.
Wszystkim Mamom składamy najserdeczniejsze życzenia.

Budują dla nas..
Trwają prace remontowe na drodze wojewódzkiej przez gminę Gródek nad Dunajcem. Od centrum Gródka nad Dunajcem (od wysokości Urzędu Gminy i wjazdu na plażę) w kierunku Rożnowa i Zakliczyna trwają intensywne prace, przy których konieczna jest sygnalizacja świetlna. Co kilkaset metrów ruch regulowany jest przez pięć par sygnalizacji. W najdłuższym odcinku odjazdu czas oczekiwania na zielone światło wynosi do 4 minut.
Na całym odcinku obowiązuje zakaz przejazdu pojazdów powyżej 3,5 tony.
Dla wszystkich odwiedzających turystycznie Gródek nad Dunajcem zaleca się dojazd z kierunku Nowego Sącza. Jednocześnie prosimy o unikanie dojazdu z kierunków Rożnów i Zakliczyn.

Liczna sygnalizacja świetlna i pojazdy budowlane sprawiają, że dojazd z tych kierunków powoduje tworzenie się zatorów całkowicie blokujących przejazd. Na następny poniedziałek (25.05)wykonawca informuje, że na moście w Bartkowej będą montowane belki nośne mostu i mogą wystąpić kolejne utrudnienia.
Na remont tej drogi czekaliśmy wiele lat, wreszcie prace są prowadzone i musimy to przeżyć pamiętając o bezpieczeństwie własnym i innych użytkowników drogi w trakcie remontu.

Galeria zdjęć
100 rocznica urodzin Karola Wojtyły.
Abp Karol Wojtyła w Tropiu, obok pustelni św. Świerada, 17 lipca 1966 r. Kazanie wygłoszone wówczas przez Karola Wojtyłę w Tropiu. Oto ono: "Zaraz w pierwszych słowach pragnę podziękować Księdzu Biskupowi tarnowskiemu za zaproszenie na to miejsce w dniu dzisiejszym, na godzinę wieczorną, na konkluzję uroczystości, jaka tutaj dzisiaj się odbywała, w parze z uroczystością w Wiślicy, gdzie diecezja kielecka, Kościół kielecki, śpiewał Bogu w Trójcy jedynemu "Te Deum", z racji tysiąclecia Chrztu Polski. Zaproszenie na to miejsce do Tropia nad Dunajcem właśnie w roku tysiąclecia Chrztu Polski ma dla mnie i swoją głęboką wymowę i swoją szczególną wartość. W dużej mierze już to wyjaśnił sam Dostojny Arcypasterz przemawiając przed Mszą św. Ja pragnę wypowiedzieć to po swojemu. Oto my, w roku tysiąclecia Chrztu Polski wpatrujemy się w całą polską i chrześcijańską zarazem, przeszłość. Wpatrujemy się ze czcią i miłością, jest to bowiem nasza przeszłość: odnajdujemy w niej siebie i potwierdzamy, a także wprowadzamy wskazówki na przyszłość. W minionej przeszłości staramy się odszukać wszystkie skarby, wszystkie punkty węzłowe, które na przestrzeni całego tysiąclecia, zwłaszcza na początku tego tysiąclecia, zdecydowały o chrześcijańskim jego charakterze. I oto właśnie dzisiaj stajemy na drugim takim punkcie węzłowym; bo miejsce, gdzie żył, modlił się a także duszpasterzował - jak słyszeliśmy z ust Księdza Biskupa _św. Świerad na pewno było jednym z tych, na których życie chrześcijańskie w Polsce poczęło się i zakorzeniło. Stoimy tutaj przy korzeniu. Nie jest to korzeń jedyny- jest to jeden z korzeni. Właśnie dlatego to miejsce jest tak drogie i święte, bo z korzenia wyrosło drzewo, bez korzenia nie byłoby drzewa, tego drzewa tysiącletniego. Św. Świerad - tak jak poprzez odległość tysiąca lat możemy znać Jego życie - był postacią niezwykłą. Jakże dla nas ważna jest świadomość, że prawie od chwili Chrztu św., kiedy się dopiero z mroku prehistorii wyłaniać zaczęła Polska, nasza Ojczyzna, nasz naród, że właśnie już wtedy, na samym progu naszej państwowości żyli ludzi, którzy tak głęboko czuli całą prawdę o Bogu, i którzy temu Bogu nie-widzialnemu, żywemu i w Trójcy Świętej jedynemu, zdolni byli poświęcić siebie bez reszty, aż do granic – rzec by można – ludzkiej wytrzymałości. Ale miłość, wielka miłość (a wielką jest miłość Boga, stąd stanowi ona i temat największego przykazania) – wielka miłość potrafi tak, aż do granic ludzkiej wytrzymałości, pchnąć poświęcenie i ofiarę dla drugich. To jest właśnie ten korzeń: korzeń świętości. Siłą naszego chrześcijaństwa, siłą naszego tysiąclecia jest to, iż wyrasta z korzeni świętości, prawdziwej i rodzimej świętości. Takim właśnie korzeniem, jednym z tych korzeni, jest św. Świerad. Stoimy dzisiaj na miejscu Jego życia, modlitwy, poświęcenia i działalności. Na to miejsce, moi Drodzy, nie można tylko przyjść. Na to miejsce trzeba przybyć, przypielgrzymować. I ja też bardzo proszę świętego Patrona tego miejsca, ażeby moje przyjście tutaj przyjął jako pielgrzymkę. Żeby je oczyścił z wszystkiego innego, i nadał mu ten, istotny charakter. Pragnę przyjść w pielgrzymce do jednego z tych świętych miejsc, na którym poczęło się nasze tysiąclecie; na tym miejscu uklęknąć, na tym miejscu spojrzeć ku przeszłości; jak się ta przeszłość wyłania, jak się wyłania z niej świętość, ażeby tym śmielej patrzeć ku przyszłości. Bo chociaż zdawałoby się, że tak bardzo odległe to czasy, ale przecież człowiek tak bardzo znowu się nie zmienia. Istota jego pozostaje niezmienna. Jeżeli przed tysiącem lat ten święty nasz Patron, a zarazem nasz przodek łakną całą duszą Boga i obcowania z Nim, ażeby z tego obcowania jak najwięcej przenieść dla rodaków, braci – naszych przodków, tego ludu nad Dunajcem, nad Wisłą, po obu stronach Tatr – jeżeli On tego tak bardzo pragnął, to łaknienie Boga niemniej jest właściwością i potrzebą duszy dzisiejszego człowieka. Tylko że człowiek dzisiejszy o wiele mniej jest pod tym względem odważny, o wiele gorzej sobie z tą potrzebą radzi. Łaknienie Boga zagłuszają mu potrzeby niższego rzędu. A jeżeli pod to wszystko wejść, jeżeli dotrzeć do calizny duszy ludzkiej, to tam dziś, po tysiącu lat, jak i przed tysiącem lat, istnieje najgłębsza potrzeba i najgłębszy głód obcowania z Bogiem samym. Jeżeli bym przy dzisiejszej okazji o co prosił, dla siebie i dla nas wszystkich ludzi XX wieku, to przede wszystkim o łaskę odnajdywania Boga i obcowania z Nim jak najbardziej wewnętrznego, jak najbardziej głębokiego i jak najpełniejszego, żeby nam Boga nie prze-słaniał świat. Bo jeżeli nam świat przesłoni Boga, to wówczas świat stanie się dla nas zły, zniszczy nas. Człowiek może się w świecie ocalić czyli zbawić tylko wówczas, kiedy znajduje w sobie miejsce dla Boga, kiedy znajduje Boga, i to Boga sam na sam. O to więc proszę na tym miejscu, które nazywa się Pustelnią św. Świerada, dla siebie, dla wszystkich moich Braci i Sióstr obecnych tu i nieobecnych, dla ludzi XX wieku, dla ludzi drugiego tysiąclecia. Trzeba sięgnąć do tych samych korzeni. Może nie w taki sam sposób (na pewno w inny sposób), ale do tych samych korzeni. I z tych samych korzeni trzeba wyprowadzić nowy rozrost wspaniałego drzewa naszego tysiąclecia, już w nowej epoce. Niech nam w tym ów święty, Patron Diecezji Tarnowskiej, Patron Polski Piastowskiej, Chrobrowskiej, Mieszkowej, który na początku pierwszego tysiąclecia dał takie wspaniałe świadectwo tej prawdzie, dopomaga na początku drugiego tysiąclecia. Cieszę się z tych więzów, które łączą Tropie z Krakowem, z Biskupem krakowskim, św. Stanisławem, Biskupem-Męczennikiem. Cieszę się, że mogłem tu trafić właśnie w roku tysiąclecia Chrztu, ażeby te więzy odnowić i żeby się przez te więzy samemu umocnić. Dlatego raz jeszcze serdecznie wyrażam: Bóg zapłać! Księdzu Biskupowi Tarnowskiemu, naszemu Drogiemu Gospodarzowi w Tropiu, i Kapitule Tarnowskiej, i Kapłanom, i Wszystkim tutaj zgromadzonym wokół postaci tego niezwykłego Świętego, którego dał nam Bóg na początku pierwszego tysiąclecia, a do którego każe nam powracać na początku drugiego tysiąclecia, ażebyśmy mogli dzieło wówczas tak wspaniale rozpoczęte, dalej za łaską Bożą, wstawiennictwem Maryi, Królowej Polski i Świętych naszych Patronów - prowadzić w przyszłość. Amen".
Otwarcie bibliotek
Szanowni Czytelnicy

Wznawiamy działalność bibliotek od 6 maja / środa/, jednak z ograniczeniami i na nowych zasadach.
Mamy nadzieję, że mimo ograniczeń ucieszy Państwa możliwość wypożyczenia książek.
Udostępniamy zbiory dla czytelników w I tygodniu w godzinach:

GBP w Gródku n/D - poniedziałek 8.00-16.00, wtorek 8.00 -15.00, środa 8.00– 14.00 ; czwartek 8.00-15.00; piątek: 8.00.-14.00

Filia biblioteczna Rożnów - poniedziałek - nieczynne , wtorek 8.00-16.00, środa 8.-14.00; czwartek 8.00-14.00; piątek 8.00-16.00 i sobota 8.30-11.30

Aktualizacje dotyczące godzin otwarcia bibliotek będziemy zamieszczać na bieżąco.
Zapraszamy:)
Wiwat STRAŻACY
W dniu 4 maja odchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka.
Z okazji Dnia Strażaka życzymy wszystkim członkom Ochotniczej Straży Pożarnej dużo zdrowia, pomyślności, wytrwałości, męstwa i satysfakcji z wykonywania zawodu obdarzonego tak wielkim zaufaniem społecznym. Przypominamy, że w naszej gminnej społeczności jednostki OSP funkcjonują w Jelnej, Gródku nad Dunajcem, Przydonicy i w Rożnowie. Składamy Wam wyrazy uznania za trud i ryzyko, jakie podejmujecie w ochronie życia i mienia ludzkiego.
Co roku mogliśmy uczestniczyć w oficjalnych obchodach święta strażaków. Dzisiaj odbędzie się Msza Św. w kościele parafialnym w Podolu - Górowej. Możemy w niej uczestniczyć wirtualnie: Otwórz
Transmisja dostępna tylko w czasie Mszy ( więc od godz.18.oo dzisiaj)
Przed nami majówka i 3 MAJA
Już jutro maj, co roku zapraszaliśmy na uroczystości 3 MAJA do Sanktuarium Św. Świerada do Tropia. Obecnie w tym trudnym czasie udział osób w Mszy ograniczony jest zdecydowanie przez przepisy. Zapraszamy jednak do Tropia. Msze Sw. w tamtejszym kościele są od dłuższego czasu transmitowane w Internecie.Tak będzie i w te najbliższe dni - tu można wejść na stronę z transmisjami Mszy Św. w Tropiu.

tak było w Tropiu 3 maja 2019
Pierwsze dni maja to także czas, kiedy szczególnie pamiętamy o naszej fladze narodowej. 2 maja jest dniem flagi - pamiętajmy o tym- niech biało-czerwona będzie widoczna nie tylko na budynkach użyteczności publicznej.
Wywieśmy flagę także na swoich domach.
Co nas obowiązuje w czasie pandemii ?
Nadal trwa stan pandemii - obowiązuje wiele ograniczeń i zakazów. Rząd co pewien czas zmienia zasady zwiększając lub zmniejszając ograniczenia. Wczoraj usłyszeliśmy o zmniejszeniu ograniczeń od następnego tygodnia. Pełna, oficjalna lista ograniczeń dostępna jest tutaj.
W najbliższym czasie mają powrócić maluchy do żłobków i przedszkoli ( jednak które i kiedy - usłyszymy od organów prowadzących te jednostki. Najbardziej chyba ucieszona jest branża turystyczna, po zezwoleniu na indywidualne wyjścia do lasów czy parków narodowych nadszedł czas na otrawcie hoteli i innych placówek noclegowych ( od 4 maja ). W naszej gminie ma to szczególne znaczenie - jesteśmy przecież gminą turystyczna. Zasady udostępniania tych placówek są dość rygorystyczne, ale już są. Zapowiedziano również otwarcie bibliotek - terminy i zasady wkrótce pojawią się na stronie biblioteki oraz naszej ( GOK).
Kamera on-line
Kamera on-line
Ostatnie artykuły
Postępowanie o udzie...
2019 gazeta lokalna ...
Zamówienia publiczne...
Gazeta kwiecień 2019
Sportowy początek roku
Polecane strony
Gmina Gródek nad Dunajcem

OSP Gródek nad Dunacjem

Drukarnia - Nova Sandec

Parafia Tropie

Na Śliwkowym Szlaku

Bzany

Konstantynów Łódzki

Mielno

Miody z Gródka

W kraj

Oficjalna strona Janiny Molek www.piekny-jas.pl

Sądeczanin

obec Zupcany

Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoła Muzyczna w Rożnowie

Balatonboglar

Hervartov

Radio RDN

Lendak

Stołówka gminna

Mimy w ruchu

Na Jamnej

Przystań Koszarka

ROB-MET

Hotel Heron

Fundacja Horyzont 360

Solonka

Statystyki reklamowe
Prawa do materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone. GOK®             Copyright © 2008